Български храни и напитки

Ликьор от рози 500мл

27,90лв.

Български храни и напитки

Ликьор от рози 200мл

15,90лв.

Български храни и напитки

Вино от рози 500мл

17,90лв.

Български храни и напитки

Вино от рози 200мл

13,90лв.

Български храни и напитки

Ракия от рози – Гюлова ракия 500мл

27,90лв.

Български храни и напитки

Ракия от рози – Гюлова ракия 200мл

15,90лв.